Представител:
«Актив Фарма ЕООД»
София 1700, кв. Градина,
бул. Симеоновско шосе 110
телефон: 02 / 958 23 33;
email: info@activepharma.bg
изпратете запитване

Полиерга и Полиерга Плюс

Съвременната онкологична наука доказа, че един от факторите за канцерогенезата е вроденият имунен дефицит или придобитата имунна супресия. Напредването на туморния растеж също засилва тази имунна недостатъчност. От друга страна комплексното лечение на болния (хирургия, лъчелечение и химиотерапия) е с доказано имуносупресивно действие. Това налага използването на средства за засилване на имунната защита на организма.

Полиерга е продукт използван повече от 40 години в поддържащата терапия на туморните заболявания. Спада към групата на биологичните фактори, стимулиращи имунната защита на онкоболния (Biological Response Modifiers), задължителни в комплексната онкотерапия.

Предназначение

 • Стабилизира имунната система;
 • Подобрява съвместимостта с химиотерапията;
 • Увеличава продължителността и качеството на живот на пациента.

Благодарение на приема на Полиерга се наблюдава по-малка загуба на тегло и значително по-ниско ниво на умора по време на химиотерапия.

Биологична активност:

 • Чрез потискане на гликолизата и образуването на млечна киселина, Полиерга проявява инхибиращо растежа на туморните клетки действие;
 • Потиска растежа на различни туморно- клетъчни линии ин витро и ин виво;
 • Предизвиква имуномодулация чрез стимулиране на пролиферативния отговор на лимфоцитите: засилена активност на цитотоксичните Т-лимфоцити и стимулация на цитокините;
 • Индуцира отделянето на гама интерферон от периферни мононуклеарни клетки.

Ефект доказан чрез клинични проучвания

 • Приема на Полиерга намалява страничните токсични ефекти на химиотерапията;
 • Т-клетъчния имунитет при повлияните болни се повишава рязко;
 • Комбинираната терапия с Полиерга увеличава преживяемостта на болния;

Полиерга съдържа биогенни пептиди, получени от животински далаци (предимно свински) – богати на ретикулоендотелни клетки, чрез използване на патентован, стандартизиран ферментационен процес. Допълнителните използвани материали в производството са от минерален или от растителен произход. Не съдържа потенциално алергенни протеини.

Полиерга се предлага в опаковки от 30 и 100 таблетки; Полиерга плюс: 90 таблетки и 15 капсули

Дозировка за възрастни:

 • Полиерга - 3 пъти/дневно по 1 таблетка преди хранене;
 • Полиерга плюс – 1 капсула/ дневно преди хранене, 3 пъти седмично 3 пъти/дневно по 1 таблетка преди хранене.

Не вземайте протеолитични ензими по време на прием на Полиерга.

изтегли брошура ( .pdf 171Kb )