Представител:
«Актив Фарма ЕООД»
София 1700, кв. Градина,
бул. Симеоновско шосе 110
телефон: 02 / 958 23 33;
email: info@activepharma.bg
изпратете запитване

Онкологията през 21 век: нови терапевтични възможности

 • Хирургия — 1930
 • Химиотерапия — 1950
 • Лъчетерапия и Костно-мозъчна трансплантация — 1970
 • Имуномодулатори (вкл. цитокини) — 1980
 • Клетъчна и генна терапия — 1990

Цитокините — хормони на имунната система

 • Определение: физиологични медиатори на защитния отговор при травма и възпаление;
 • Произход: от имунни (ly, Mo, Mf) и неимунни клетки (фибробласти, ендотелни, стромни, костни)
 • Въздействие: паракринно, автокринно, ендокринно.

Цитокини - видове

 • Според действието: интерлевкини, интерферони, растежни фактори, тумор-некротизиращи фактори, хемокини;
 • Според вида на образуващите ги клетки: монокини, лимфокини;
 • Според участието в имунния отговор:
  — Про инфламаторни: IL 1, IL, 6 IL8, TNF-α
  — Имунорегулаторни: IL1ra, IL10, TGF-ß
  — Th 1 тип: IL2, INF-γ
  — Th2 тип: IL4, IL5, IL9, IL10, IL13.

Цитокините – модулатори на имунния отговор

 • Цитокините са пептидни регулатори на възпалението и имунните реакции;
 • Цитокините действат като комплекс върху левкоцити, ендотелиум, фибробласти, хемопоетични стволови клетки и остеокластите;
 • Цитокините контролират пролиферацията, диференциацията и/или активацията чрез рецепторни механизми.

Цитокините – модулатори на имунния отговор

 • Как можем да използваме цитокините за терапия?
 • Как да доставим цитокини на имуносупресирания организъм?

Polyerga® — 50 годишна история

Polyerga® е продукт създаден през 50те години на ХХ век от Проф. Д-р Валтер Кулмай, който създава и компанията «HorFerVit Pharma»
(Hormone. Fermente. Vitamine)

Днес управлението на HorFerVit Pharma от град Олденбург, Герамания е поето от неговия син Д-р Юрген Кулмай

Polyerga® — Представяне

 • Polyerga® съдържа ниско молекулярни полипептиди и е продукт, използван повече от 40 години в поддържащата терапия на туморните заболявания;
 • Ефективността на продукта е доказана чрез контролирани проучвания, както върху тестови модели, така и върху хора.
 • Polyerga® е модултатор на имунния отговор

Polyerga® Какво представлява продукта?

 • Полипептидите в Polyerga® са извлечени от животински далаци/ слезки (предимно свински);
 • Полипептидите повлияват активно защитните механизми на имунната система в организма;
 • Слезката е най-големият орган от лимфната система при бозайниците, с основна функция в оформянето и контрол на растежа на лимфоцитите;
 • Контрола на растежа се извършва от пептиди като интерфероните, интерлевкините и други цитокини.

Състав:

 • Polyerga (табл. х 30 и 100):
  — 1 табл. съдържа 100.0 mg нискомолекулни полипептиди
 • Polyerga plus (90 табл. и 15 капс.):
  — 1 табл. съдържа 100.0 mg нискомолекулни олиго- и полипептиди като сух хидролизат;
  — 1 капсула съдържа 100 μg олигопептиди в течен вид

Клинично приложение

 • За стабилизиране на имунния статус при пациенти с имунен дефицит;
 • За повишаване преживяемостта и качеството на живот при онкоболни;
 • За подобряване на комплайънса при химио- и/или лъчетерапия;

Polyerga® — Дозировка

 • Доза за възрастни над 18 години:
  — 3 пъти дневно по 1 таблетка преди хранене;
  — 1 капсула през ден преди хранене

Да не се приемат едновремено с протеолитични ензими!

Продуктова безопасност

 • Polyerga® е използвана повече от 40 години в комбинираната терапия на туморите, без да предизвика сериозни странични реакции;
 • Направените проучвания за токсичност, тератогенност и мутагенност доказват неговата безопасност;
 • Не са наблюдавани анафилактични рекции при приема на таблетките и капсулите, както и при интрадермалното инжектиране на ампулната форма на Polyerga® .

Ефективност в in vitro проучвания

1. Повлияване in-vitro на растежа на клетъчни линии с дебелочревен карцином HT29 след приложение на Polyerga®.

Organogen Laboratories,Heidelberg(1985a)

2. Повлияване на лимфоцитната пролиферация след приложение на Polyerga®.

Organogen Laboratories,Heidelberg(1985c)

Ефективност в in vivo проучвания

3. Повлияване на Т-лимфоцитния отговор след приложение на Polyerga®.

Ojeda,G., Diez-Orejas,R. et.all, Res Exp Med 1994

5. Повишаване на преживяемостта след инфектиране с Грипен вирус А (при мишки)

Veen A. van’t. et. al (1995),Forsch Komplementarmed 1995

4. Намаление във формирането на меланома свързани, белодробни метастази (при мишки)

Jurin, M. et. al (1996), Clin Exp Metastases 1996

Ефективност в клинични проучвания

6. Дълготраен резултат след постоперативна терапия на стомашен карцином с Polyerga® (рандомизирано, двойно-сляпо проучване, х 40 пациента в двете групи, едногодишна терапия)

G.Klose, J.Mertens,Therapiewoche 27, 1977

8. Повлияване на лимфоцитите след прием на Polyerga® при пациенти с бронхиални и гастроинтестинални тумори след химиотерапия (плацебо контролирано, двойно-сляпо, x 22 пациенти в групите, 12 седмична терапия)

Lindemann 1998/ Westerhausen 1997

7. Допълнителната терапия с Polyerga® подобрява имунната защита и комфорта на живот при пациетки с рак на гърдата (х 79 пациентки в двете групи, 6 седмична терапия)

P.Berresem, S.Frech, M.Hartleb,Tumour Diagnosis and Therapy 1995

9. Преживяемост при карцином на колона с метастази (рандомизирано, контролирано, двойно-сляпо проучване, х 20 пациенти в група, терапия с Polyerga® за 16 седмици)

Illiger 1998/ Klingmueller 1998

10. Повлияване на лимфоцитите след прием на Polyerga® при пациенти с неоперабилни тумори на главата и шията.

 • рандомизирано, контролирано, двойно-сляпо проучване;
 • х 20 пациенти в група;
 • 25 седмична терапия с Polyerga® и едновремени 4 химиотерапевтични курса;

Borghardt, JE. (1995), Supportive Care in Cancer Vol. 3(5)

Лимфоцити: брой на левкоцитите в %

Намаляване загубата на тегло и умората в групата с Polyerga

Ефективност на Polyerga®

Клинична ефективност

 • Стабилизиране на лимфоцитния баланс
 • Намаляване на страничните ефекти по време на химиотерапия
 • Подобряване на имунните параметри
 • Стабилизиране на теглото

Биологична ефективност

 • Активация на лимфоцитите
 • Активация на клетките естествени убийци (NK — natural killers)
 • Антиметастатична ефективност
 • Потискане растежа на туморните клетъчни линии

Заключение

 • Polyerga® е модулатор на имунния отговор;
 • Polyerga® стабилизира лимфоцитния баланс;
 • Polyerga® повлиява негативно разтежа на туморните клетки;
 • Polyerga® съдържа нискомолекулни олиго- и полипептиди;
 • Polyerga® е подходящ за употреба при имуносупресирани болни, Хепатити и Грип;
 • Polyerga® в България се представя от «Актив Фарма».
изтегли презентация ( .ppt 1,87Mb )